Current issue

From the following page, you can download the current issue of Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved.

To read the articles, Adobe Reader is required. You can download it from here.

Anthropos year 2018, issue 3-4

 

Authors of the articles:  Damir Barbarić [Institut za filozofiju, Zagreb (HR)]; Nina Kompein [Moos/Blato (AT)]; Avgust Lešnik [Univerza v Ljubljani (SI)]; Mihela Melem Hajdarović [The Miroslav Krleža Institute of Lexicography, Zagreb (HR)]; Tjaša Stepišnik Perdih [Fakulteta za uporabne družbene študije, Nova Gorica (SI)]; Cvetka H. Tóth [Univerza v Ljubljani (SI)]; Martin Uranič [Tržič (SI)].

year 2018, volume 50

issue 3–4 (251–252)

issn 0587–5161 (print), issn 2630–4082 (online)